Thông báo thay đổi địa điểm cửa hàng Trang Thiên Long Mobile tại Hùng Vương, Quận 5.

Thông báo thay đổi địa điểm cửa hàng Trang Thiên Long Mobile tại Hùng Vương, Quận 5. Để thuận tiện cho quý khách hàng khi đi mua sắm, Trang Thiên Long Mobile xin trân trọng thông báo việc thay đổi địa điểm cửa hàng Hùng Vương, Quận 5.! Cụ thể: Cửa hàng sẽ chính thức…

Hotline: 0939.02.1234