iPhone 13 Pro Max

Dòng máyGiá
iPhone 13 Pro Max -128GB- Xanh rêu25,900,000
iPhone 13 Pro Max -128GB- Xanh da trời25,800,000
iPhone 13 Pro Max -128GB- Vàng25,800,000
iPhone 13 Pro Max -128GB- Trắng25,800,000
iPhone 13 Pro Max -128GB- Đen25,800,000
iPhone 13 Pro Max -256GB Xanh rêu28,800,000
iPhone 13 Pro Max -256GB- Xanh da trời28,600,000
iPhone 13 Pro Max -256GB- Vàng28,600,000
iPhone 13 Pro Max -256GB- Trắng28,600,000
iPhone 13 Pro Max -256GB- Đen28,600,000
iPhone 13 Pro Max -512GB- Xanh rêu33,000,000
iPhone 13 Pro Max -512GB- Xanh da trời33,000,000
iPhone 13 Pro Max -512GB- Vàng33,000,000
iPhone 13 Pro Max -512GB- Trắng33,000,000
iPhone 13 Pro Max -512GB- Đen33,000,000
iPhone 13 Pro Max - 1TB - Xanh lá35,500,000
iPhone 13 Pro Max - 1TB - Xanh da trời 35,500,000
Lưu ý: Giá thay đổi theo ngày, vui lòng gọi lại.Hotline: 0903.09.8619 (Ms. Trang)

iPhone 13 Pro

Dòng máyGiá
iPhone 13 Pro -128GB- Xanh lá24,100,000
iPhone 13 Pro -128GB- Xanh da trời24,100,000
iPhone 13 Pro -128GB- Vàng24,100,000
iPhone 13 Pro -128GB- Trắng24,100,000
iPhone 13 Pro -128GB- Đen24,100,000
iPhone 13 Pro -256GB- Xanh lá26,400,000
iPhone 13 Pro -256GB- Xanh da trời26,400,000
iPhone 13 Pro -256GB- Vàng26,400,000
iPhone 13 Pro -256GB- Trắng26,300,000
iPhone 13 Pro -256GB- Đen26,300,000
iPhone 13 Pro -512GB- Xanh da trời29,900,000
iPhone 13 Pro -512GB- Vàng29,900,000
iPhone 13 Pro -512GB- Trắng29,900,000
iPhone 13 Pro -512GB- Đen29,500,000
iPhone 13 Pro - 1TB - 0
Lưu ý: Giá thay đổi theo ngày, vui lòng gọi lại.Hotline: 0903.09.8619 (Ms. Trang)

iPhone 13

Dòng máyGiá
iPhone 13 -128GB- Xanh lá18,500,000
iPhone 13 -128GB- Hồng18,500,000
iPhone 13 -128GB- Xanh Blue18,500,000
iPhone 13 -128GB- Trắng18,500,000
iPhone 13 -128GB- Đen18,500,000
iPhone 13 -128GB- Đỏ18,500,000
iPhone 13 -256GB- Xanh lá21,500,000
iPhone 13 -256GB- Hồng21,500,000
iPhone 13 -256GB- Xanh Blue21,500,000
iPhone 13 -256GB- Trắng21,500,000
iPhone 13 -256GB- Đen21,500,000
iPhone 13 -256GB- Đỏ21,500,000
iPhone 13 -512GB- Hồng0
iPhone 13 -512GB- Xanh Blue0
iPhone 13 -512GB- Trắng0
iPhone 13 -512GB- Đen24,100,000
iPhone 13 -512GB- Đỏ24,100,000
Lưu ý: Giá thay đổi theo ngày, vui lòng gọi lại.Hotline: 0903.09.8619 (Ms. Trang)

iPhone 13 Mini

Dòng máyGiá
iPhone 13 mini -128GB- Xanh Green 18,000,000
iPhone 13 mini -128GB- Xanh Blue18,000,000
iPhone 13 mini -128GB- Hồng18,000,000
iPhone 13 mini -128GB- Trắng18,000,000
iPhone 13 mini -128GB- Đen18,000,000
iPhone 13 mini -128GB- Đỏ18,000,000
iPhone 13 mini -256GB- Xanh Blue19,900,000
iPhone 13 mini -256GB- Hồng19,900,000
iPhone 13 mini -256GB- Trắng19,900,000
iPhone 13 mini -256GB- Đen19,900,000
iPhone 13 mini -256GB- Đỏ19,900,000
Lưu ý: Giá thay đổi theo ngày, vui lòng gọi lại.Hotline: 0903.09.8619 (Ms. Trang)

iPhone SE 2022

Dòng máyGiá
iPhone SE 2022 -64GB- Đỏ8,900,000
iPhone SE 2022 -64GB- Đen8,900,000
iPhone SE 2022 -64GB- Trắng8,900,000
iPhone SE 2022 -128GB- Đỏ11,400,000
iPhone SE 2022 -128GB- Đen11,400,000
iPhone SE 2022 -128GB- Trắng11,400,000

iPhone 12 Pro Max

Dòng máyGiá
iPhone 12 Pro Max -128GB- Xanh dương22,900,000
iPhone 12 Pro Max -128GB- Vàng22,900,000
iPhone 12 Pro Max -128GB- Trắng22,900,000
iPhone 12 Pro Max -128GB- Đen22,900,000
iPhone 12 Pro Max -256GB- Xanh dương24,200,000
iPhone 12 Pro Max -256GB- Vàng24,200,000
iPhone 12 Pro Max -256GB- Trắng24,200,000
iPhone 12 Pro Max -256GB- Đen24,200,000
iPhone 12 Pro Max -512GB- Xanh dương25,900,000
iPhone 12 Pro Max -512GB- Vàng25,900,000
iPhone 12 Pro Max -512GB- Trắng25,900,000
iPhone 12 Pro Max -512GB- Đen25,900,000
Lưu ý: Giá thay đổi theo ngày, vui lòng gọi lại.Hotline: 0903,09,8619 (Ms. Trang)

iPhone 12 Pro

Dòng máyGiá
iPhone 12 Pro -128GB- Xanh dương21,000,000
iPhone 12 Pro -128GB- Vàng21,000,000
iPhone 12 Pro -128GB- Trắng21,000,000
iPhone 12 Pro -128GB- Đen21,000,000
iPhone 12 Pro -256GB- Xanh dương22,800,000
iPhone 12 Pro -256GB- Vàng22,800,000
iPhone 12 Pro -256GB- Trắng22,800,000
iPhone 12 Pro -256GB- Đen22,800,000
iPhone 12 Pro -512GB- Xanh dương23,900,000
iPhone 12 Pro -512GB- Vàng23,900,000
iPhone 12 Pro -512GB- Trắng23,900,000
iPhone 12 Pro -512GB- Đen23,900,000
Lưu ý: Giá thay đổi theo ngày, vui lòng gọi lại.Hotline: 0903.09.8619 (Ms. Trang)

iPhone 12

Dòng máyGiá
iPhone 12 -64GB- Xanh dương13,900,000
iPhone 12 -64GB- Đỏ13,900,000
iPhone 12 -64GB- Xanh lá13,900,000
iPhone 12 -64GB- Trắng13,900,000
iPhone 12 -64GB- Đen13,900,000
iPhone 12 -128GB- Xanh dương16,000,000
iPhone 12 -128GB- Đỏ16,000,000
iPhone 12 -128GB- Xanh lá16,000,000
iPhone 12 -128GB- Trắng16,000,000
iPhone 12 -128GB- Đen16,000,000
iPhone 12 -256GB- Xanh dương18,000,000
iPhone 12 -256GB- Đỏ18,000,000
iPhone 12 -256GB- Xanh lá18,000,000
iPhone 12 -256GB- Trắng18,000,000
iPhone 12 -256GB- Đen18,000,000
Lưu ý: Giá thay đổi theo ngày, vui lòng gọi lại.Hotline: 0903.09.8619 (Ms. Trang)

iPhone 12 Mini

Dòng máyGiá
iPhone 12 Mini -64GB- Xanh dương13,400,000
iPhone 12 Mini -64GB- Đỏ13,400,000
iPhone 12 Mini -64GB- Xanh lá13,400,000
iPhone 12 Mini -64GB- Trắng13,400,000
iPhone 12 Mini -64GB- Đen13,400,000
iPhone 12 Mini -128GB- Xanh dương14,400,000
iPhone 12 Mini -128GB- Đỏ14,400,000
iPhone 12 Mini -128GB- Xanh lá14,400,000
iPhone 12 Mini -128GB- Trắng14,400,000
iPhone 12 Mini -128GB- Đen14,400,000
Lưu ý: Giá thay đổi theo ngày, vui lòng gọi lại.Hotline: 0939.02.1234 (Ms. Trang)

Iphone 11 Pro Max

Dòng máyGiá
iPhone 11 Pro Max -64GB- Xanh rêu17,600,000
iPhone 11 Pro Max -64GB- Vàng17,600,000
iPhone 11 Pro Max -64GB- Đen17,600,000
iPhone 11 Pro Max -64GB- Trắng17,600,000
iPhone 11 Pro Max -256GB- Xanh rêu19,800,000
iPhone 11 Pro Max -256GB- Vàng19,800,000
iPhone 11 Pro Max -256GB- Đen19,800,000
iPhone 11 Pro Max -256GB- Trắng19,800,000
iPhone 11 Pro Max -512GB- Xanh rêu23,500,000
iPhone 11 Pro Max -512GB- Vàng23,500,000
iPhone 11 Pro Max -512GB- Đen23,500,000
iPhone 11 Pro Max -512GB- Trắng23,500,000
[table “” not found /]

Iphone 11 Pro

Dòng máyGiá
iPhone 11 Pro -64GB- Xanh rêu13,800,000
iPhone 11 Pro -64GB- Vàng13,800,000
iPhone 11 Pro -64GB- Đen13,800,000
iPhone 11 Pro -64GB- Trắng13,800,000
iPhone 11 Pro -256GB- Xanh rêu15,300,000
iPhone 11 Pro -256GB- Vàng15,300,000
iPhone 11 Pro -256GB- Đen15,300,000
iPhone 11 Pro -256GB- Trắng15,300,000

Iphone 11

Dòng máyGiá
iPhone 11 -64GB- Xanh10,700,000
iPhone 11 -64GB- Tím10,700,000
iPhone 11 -64GB- Đỏ10,700,000
iPhone 11 -64GB- Đen10,700,000
iPhone 11 -64GB- Vàng10,700,000
iPhone 11 -64GB- Trắng10,700,000
iPhone 11 -128GB- Xanh12,500,000
iPhone 11 -128GB- Tím12,500,000
iPhone 11 -128GB- Đỏ12,500,000
iPhone 11 -128GB-Trắng 12,500,000
iPhone 11 -128GB- Vàng12,500,000
iPhone 11 -128GB- Đen12,500,000

Iphone 13 PRO MAX CŨ

Dòng máyGiá
iPhone 13 Pro max -128GB- Xanh Rêu24,300,000
iPhone 13 Pro max -128GB- Xanh Da trời24,300,000
iPhone 13 Pro max -128GB- Vàng24,300,000
iPhone 13 Pro max -128GB- Trắng24,300,000
iPhone 13 Pro max -128GB- Đen24,300,000
iPhone 13 Pro max -256GB- Xanh Rêu26,000,000
iPhone 13 Pro max -256GB- Xanh Da trời26,000,000
iPhone 13 Pro max -256GB- Vàng26,000,000
iPhone 13 Pro max -256GB- Trắng26,000,000
iPhone 13 Pro max -256GB- Đen26,000,000

Iphone 13 Pro cũ

Dòng máyGiá
iPhone 13 Pro -128GB - Xanh Rêu22,000,000
iPhone 13 Pro -128GB - Xanh Da trời22,000,000
iPhone 13 Pro -128GB - Vàng22,000,000
iPhone 13 Pro -128GB - Trắng22,000,000
iPhone 13 Pro -128GB - Đen22,000,000
iPhone 13 Pro -256GB - Xanh rêu24,200,000
iPhone 13 Pro -256GB - Xanh Da trời24,200,000
iPhone 13 Pro -256GB - Vàng24,200,000
iPhone 13 Pro -256GB - Trắng24,200,000
iPhone 13 Pro -256GB - Đen24,200,000

Iphone 13 cũ

Dòng máyGiá
iPhone 13 -128GB -Xanh lá16,800,000
iPhone 13 -128GB -Xanh Blue16,800,000
iPhone 13 -128GB -Hồng16,800,000
iPhone 13 -128GB -Trắng16,800,000
iPhone 13 -128GB -Đen16,800,000
iPhone 13 -128GB -Đỏ16,800,000
iPhone 13 -256GB -Xanh lá18,300,000
iPhone 13 -256GB -Xanh Blue18,300,000
iPhone 13 -256GB -Hồng18,300,000
iPhone 13 -256GB -Trắng18,300,000
iPhone 13 -256GB -Đen18,300,000
iPhone 13 -256GB -Đỏ18,300,000

Iphone 12 Pro Max cũ

Dòng máyGiá
iPhone 12 Pro Max -128GB- Xanh dương 99%19,000,000
iPhone 12 Pro Max -128GB- Vàng 99%19,000,000
iPhone 12 Pro Max -128GB- Trắng 99%19,000,000
iPhone 12 Pro Max -128GB- Đen 99%19,000,000
iPhone 12 Pro Max -256GB- Xanh dương 99%21,000,000
iPhone 12 Pro Max -256GB- Vàng 99%21,000,000
iPhone 12 Pro Max -256GB- Trắng 99%21,000,000
iPhone 12 Pro Max -256GB- Đen 99%21,000,000
iPhone 12 Pro Max -512GB- Xanh dương 99%23,000,000
iPhone 12 Pro Max -512GB- Vàng 99%23,000,000
iPhone 12 Pro Max -512GB- Trắng 99%23,000,000
iPhone 12 Pro Max -512GB- Đen 99%23,000,000
Lưu ý: Giá thay đổi theo ngày, vui lòng gọi lại.Hotline: 0903.09.8619 (Ms. Trang)

Iphone 12 Pro cũ

Dòng máyGiá
iPhone 12 Pro -128GB- Xanh dương 99%16,000,000
iPhone 12 Pro -128GB- Vàng 99%16,000,000
iPhone 12 Pro -128GB- Trắng 99%16,000,000
iPhone 12 Pro -128GB- Đen 99%16,000,000
iPhone 12 Pro -256GB- Xanh dương 99%17,000,000
iPhone 12 Pro -256GB- Vàng 99%17,000,000
iPhone 12 Pro -256GB- Trắng 99%17,000,000
iPhone 12 Pro -256GB- Đen 99%17,000,000
iPhone 12 Pro -512GB- Xanh dương 99%19,000,000
iPhone 12 Pro -512GB- Đen 99%19,000,000
iPhone 12 Pro -512GB- vàng 99% 19,000,000
Lưu ý: Giá thay đổi theo ngày, vui lòng gọi lại.Hotline: 0903,09,8619 (Ms. Trang)

Iphone 12 cũ

Dòng máyGiá
iPhone 12 -64GB- Xanh dương 99%12,000,000
iPhone 12 -64GB- Đỏ 99%12,000,000
iPhone 12 -64GB- Xanh lá 99%12,000,000
iPhone 12 -64GB- Trắng 99%12,000,000
iPhone 12 -64GB- Đen 99%12,000,000
iPhone 12 -128GB- Xanh dương 99%13,700,000
iPhone 12 -128GB- Đỏ0 99%13,700,000
iPhone 12 -128GB- Xanh lá 99%13,700,000
iPhone 12 -128GB- Trắng 99%13,700,000
iPhone 12 -128GB- Đen 99%13,700,000
iPhone 12 - 256GB 99%00,000
Lưu ý: Giá thay đổi theo ngày, vui lòng gọi lại.Hotline: 0903.09.8619 (Ms. Trang)

Iphone 11 Pro Max cũ

Dòng máyGiá
iPhone 11 Pro Max -64GB- Xanh rêu 99%13,100,000
iPhone 11 Pro Max -64GB- Vàng 99%13,100,000
iPhone 11 Pro Max -64GB- Trắng 99%13,100,000
iPhone 11 Pro Max -64GB- Đen 99%13,100,000
iPhone 11 Pro Max -256GB- Xanh rêu 99%15,200,000
iPhone 11 Pro Max -256GB- Vàng 99%15,200,000
iPhone 11 Pro Max -256GB- Trắng 99%15,200,000
iPhone 11 Pro Max -256GB- Đen 99%15,200,000
iPhone 11 Pro Max -512GB- Xanh rêu 99%16,600,000
iPhone 11 Pro Max -512GB- Vàng 99%16,600,000
iPhone 11 Pro Max -512GB- Đen 99%16,600,000
iPhone 11 Pro Max -512GB- Trắng 99%16,600,000

Iphone 11 Pro cũ

Dòng máyGiá
iPhone 11 Pro -64GB- Xanh rêu 99%11,200,000
iPhone 11 Pro -64GB- Vàng 99%11,200,000
iPhone 11 Pro -64GB- Trắng 99%11,200,000
iPhone 11 Pro -64GB- Đen 99%11,200,000
iPhone 11 Pro -256GB- Xanh rêu 99%12,600,000
iPhone 11 Pro -256GB- Vàng 99%12,600,000
iPhone 11 Pro -256GB- Trắng 99%12,600,000
iPhone 11 Pro -256GB- Đen 99%12,600,000

Iphone 11 cũ

Dòng máyGiá
iPhone 11 -64GB- Xanh 99%8,900,000
iPhone 11 -64GB- Tím 99%8,900,000
iPhone 11 -64GB- Đỏ 99%8,900,000
iPhone 11 -64GB- Đen 99%8,900,000
iPhone 11 -64GB- Vàng 99%8,900,000
iPhone 11 -64GB- Trắng 99%8,900,000
iPhone 11 -128GB- Xanh 99%10,000,000
iPhone 11 -128GB- Tím 99%10,000,000
iPhone 11 -128GB- Đỏ 99%10,000,000
iPhone 11 -128GB- Đen 99%10,000,000
iPhone 11 -128GB- Vàng 99%10,000,000
iPhone 11 -128GB- Trắng 99%10,000,000

Iphone XS Max cũ

Dòng máyGiá
iPhone XS Max 64GB Gold Quoc te 99%:8,900,000
iPhone XS Max 64GB Sliver Quoc te 99%:8,800,000
iPhone XS Max 64GB Space Gray Quoc te 99%:8,800,000
iPhone XS Max 256GB Gold Quoc te 99%:9,9,000,000
iPhone XS Max 256GB Silver Quoc te 99%:9,800,000
iPhone XS Max 256GB Space Gray Quoc te 99%:9,800,000
iPhone XS Max 512GB Gold Quoc te 99%:11,100,000
iPhone XS Max 512GB Silver Quoc te 99%:11,100,000
iPhone XS Max 512GB Space Gray Quoc te 99%:11,100,000
iPhone XS Max 64GB 99% - Không Face ID:00,000

Iphone XS cũ

Dòng máyGiá
iPhone XS 64GB Gold Quoc te 99%:7,000,000
iPhone XS 64GB Sliver Quoc te 99%:6,800,000
iPhone XS 64GB Space Gray Quoc te 99%:6,600,000
iPhone XS 256GB Gold Quoc te 99%:8,200,000
iPhone XS 256GB Silver Quoc te 99%:7,900,000
iPhone XS 256GB Space Gray Quoc te 99%:7,900,000
iPhone XS 512GB Gold Quoc te 99%:00,000
iPhone XS 512GB Silver Quoc te 99%:00,000
iPhone XS 512GB Space Gray Quoc te 99%:00,000
iPhone XS 64GB Silver Quoc te Không Face ID 99%:00,000

Iphone X cũ

Dòng máyGiá
iPhone X 64GB Sliver Quốc tế 99%:5,400,000
iPhone X 64GB Space Gray Quốc tế 99%:5,400,000
iPhone X 256GB Silver Quốc tế 99%:6,000,000
iPhone X 256GB Space Gray Quốc tế 99%:6,000,000

Iphone 8 Plus cũ

Dòng máyGiá
iPhone 8 Plus 64GB Red Quoc te 99%:5,400,000
iPhone 8 Plus 64GB Gold Quoc te 99%:5,400,000
iPhone 8 Plus 64GB Sliver Quoc te 99%:5,400,000
iPhone 8 Plus 64GB Space Gray Quoc te 99%:5,400,000
iPhone 8 Plus 256GB Red Quoc te 99%:6,400.000
iPhone 8 Plus 256GB Gold Quoc te 99%:6,400.000
iPhone 8 Plus 256GB Silver Quoc te 99%:6,400.000
iPhone 8 Plus 256GB Space Gray Quoc te 99%:6,400.000

Iphone 8 cũ

Dòng máyGiá
iPhone 8 64GB Red Quoc te 99%:4,200,000
iPhone 8 64GB Gold Quoc te 99%:4,200,000
iPhone 8 64GB Sliver Quoc te 99%:4,200,000
iPhone 8 64GB Space Gray Quoc te 99%:4,200,000
iPhone 8 256GB Red Quoc te 99%:5,200,000
iPhone 8 256GB Gold Quoc te 99%:5,200,000
iPhone 8 256GB Silver Quoc te 99%:5,200,000
iPhone 8 256GB Space Gray Quoc te5,200,000

Iphone 7 Plus cũ

Dòng máyGiá
iPhone 7 Plus 32GB Jet Black Quoc te 99%:4,000,000
iPhone 7 Plus 32GB Rose Gold Quoc te 99%:4,000,000
iPhone 7 Plus 32GB Gold Quoc te 99%:4,000,000
iPhone 7 Plus 32GB Silver Quoc te 99%:4,000,000
iPhone 7 Plus 128GB Red Quoc te 99%:4,800,000
iPhone 7 Plus 128GB Jet Black Quoc te 99%:4,800,000
iPhone 7 Plus 128GB Black Quoc te 99%:4,800,000
iPhone 7 Plus 128GB Rose Gold Quoc te 99%:5,100,000
iPhone 7 Plus 128GB Gold Quoc te 99%:5,100,000
iPhone 7 Plus 128GB Silver Quoc te 99%:5,100,000

Ipad Air 5 10.9 inch (2022)

Dòng máyGiá
iPad Air 5 10.9 inch (2022) Wifi - 64gb Đen14,100,000
iPad Air 5 10.9 inch (2022) Wifi - 64gb Trắng14,100,000
iPad Air 5 10.9 inch (2022) Wifi - 64gb Tím14,100,000
iPad Air 5 10.9 inch (2022) Wifi - 64gb Xanh Blue14,100,000
iPad Air 5 10.9 inch (2022) Wifi - 64gb Hồng14,100,000
iPad Air 5 10.9 inch (2022) Wifi - 256gb Đen17,700,000
iPad Air 5 10.9 inch (2022) Wifi - 256gb Xanh blue17,800,000
iPad Air 5 10.9 inch (2022) Wifi - 256gb Hồng17,800,000
Lưu ý : Giá thay đổi theo ngày, vui lòng gọi lại Hotline : 0939.02.1234

ipad Gen 9 10.2 inch (2021)

Dòng máyGiá
iPad Gen 9 10.2 inch - wifi - 64Gb - Đen8,300,000
iPad Gen 9 10.2 inch - wifi - 64Gb - Trắng8,300,000
iPad Gen 9 10.2 inch - wifi - 256Gb - Đen12,000,000
iPad Gen 9 10.2 inch - wifi - 256Gb - Trắng12,000,000
iPad Gen 9 10.2 inch - 4G - 64Gb - Đen11,200,000
iPad Gen 9 10.2 inch - 4G - 64Gb - Trắng11,200,000
iPad Gen 9 10.2 inch - 4G - 256Gb - Đen14,200,000
iPad Gen 9 10.2 inch - 4G - 256Gb - Trắng14,200,000
Lưu ý : giá có thể thay đổi theo ngày, vui lòng liên hệ lại Hotline : 0939.02.1234

Ipad Pro 12.9 inch (2021)

Dòng máyGiá
iPad Pro 12.9" (2021) M1 WIFI - 128GB Đen21,300,000
iPad Pro 12.9" (2021) M1 WIFI - 128GB Trắng21,100,000
iPad Pro 12.9" (2021) M1 WIFI - 256GB Đen 23,300,000
iPad Pro 12.9" (2021) M1 WIFI - 256GB23,300,000
iPad Pro 12.9" (2021) M1 5G - 128GB Đen23,400,000
iPad Pro 12.9" (2021) M1 5G - 128GB Trắng23,400,000
iPad Pro 12.9" (2021) M1 5G - 256GB Đen26,800,000
iPad Pro 12.9" (2021) M1 5G - 256GB Trắng26,800,000
Lưu ý : giá thay đổi theo ngày vui lòng liên hệ lại ạHotline : 0939.02.1234

Ipad Pro 11 inch (2021)

Dòng máyGiá
iPad Pro 11" (2021) M1 Wifi - 128gb Đen 18,400,000
iPad Pro 11" (2021) M1 Wifi - 128gb Trắng18,400,000
iPad Pro 11" (2021) M1 Wifi - 256gb Đen21,000,000
iPad Pro 11" (2021) M1 Wifi - 256gb trắng21,000,000
iPad Pro 11" (2021) M1 5G - 128gb Đen 24,000,000
iPad Pro 11" (2021) M1 5G - 128gb Trắng24,000,000
iPad Pro 11" (2021) M1 5G - 256gb Đen25,700,000
iPad Pro 11" (2021) M1 5G - 256gb Trắng25,500,000
Lưu ý : giá thay đổi theo ngày, vui lòng liên hệ lạiHotline : 0939.02.1234

IPAD MINI 6 8.3 INCH (2021)

Dòng máyGiá
iPad Mini 6 - 8.3" (2021) Wifi - 64gb Đen 11,300,000
iPad Mini 6 - 8.3" (2021) Wifi - 64gb Trắng11,300,000
iPad Mini 6 - 8.3" (2021) Wifi - 64gb Tím 11,300,000
iPad Mini 6 - 8.3" (2021) Wifi - 64gb Hồng11,300,000
iPad Mini 6 - 8.3" (2021) Wifi - 256gb Đen14,700,000
iPad Mini 6 - 8.3" (2021) Wifi - 256gb Trắng 15,200,000
iPad Mini 6 - 8.3" (2021) Wifi - 256gb Tím 15,200,000
iPad Mini 6 - 8.3" (2021) Wifi - 256gb Hồng15,200,000
iPad Mini 6 - 8.3" (2021) 5G- 64gb Đen14,500,000
iPad Mini 6 - 8.3" (2021) 5G- 64gb Trắng 14,900,000
iPad Mini 6 - 8.3" (2021) 5G - 64gb Tím14,900,000
iPad Mini 6 - 8.3" (2021) 5G - 64gb Hồng14,900,000
iPad Mini 6 - 8.3" (2021) 5G - 256gb Hồng17,600,000
[table “” not found /]

IPAD AIR 4 10.9 INCH (2020)

Dòng máyGiá
Ipad Air 4 10.9" - wifi 64gb Đen12,700,000
Ipad Air 4 10.9" - wifi 64gb Blue12,900,000
Ipad Air 4 10.9" - wifi 64gb Vàng12,700,000
Ipad Air 4 10.9" - 4G 64gb Đen14,700,000
Ipad Air 4 10.9" - 4G 64gb Hồng15,000,000
[table “” not found /]

HỆ THỐNG TRANG THIÊN LONG

Quận 1: 56 Trần Quang Khải, P.Tân Định
Quận 10 :
24 Hùng Vương, P1
Q.Tân Phú: 131 Luỹ Bán Bích, P. Tân Thới Hoà
Bình Chánh : B8/15 Quốc lộ 50 , Bình Hưng
Tiền Giang: 582 Đinh Bộ Lĩnh, P.9, TP.Mỹ Tho
Long An 1: 6/105 Nguyễn Trung Trực, TT.Thủ Thừa, H.Thủ Thừa
Long An 2: 36A Nguyễn Văn Siêu, KP. 3, Bến Lức
SINGAPORE: 631 ANG MO KIO AVENUE 4

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Gọi mua hàng: 0903.09.8619
(Hotline Ms.Trang)
Tư vấn trả góp & Khiếu nại, góp ý: 0939.02.1234
Thời gian phục vụ: 9h30 – 20h
Thời gian nhận bảo hành, sửa chữa: sau 12h trưa